Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
บทคัดย่อผลงานวิจัยของกรมชลประทาน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 การปรับปรุงคุณภาพน้ำที่มีสภาพเป็นกรดโดยใช้ถ่านไม้ แสงดาว วงศ์ปัน 531
22 การศึกษาคุณสมบัติด้านกำลังแรงความซึมน้ำและ CBR ของดินลูกรังผสมปูนซีเมนต์ สำหรับงานถนน อรสา วงศ์คำ 455
23 การปรับปรุงดินร่วนที่มีความซึมน้ำสูงให้มีกำลังรับแรงต้านทานและความซึมน้ำที่เหมาะสม สำหรับการสร้างเขื่อน ภราดร อัฐวงศ์ 461
24 การลดความขุ่นของน้ำที่เกิดจากตะกอนดินเหนียวที่กระจายตัวในแหล่งน้ำแบบยั่งยืน :กรณีศึกษาในแหล่งน้ำชลประทาน จังหวัดสระแก้ว ชวลี เฌอกิจ 543
25 การป้องกันการชะล้างตะกอนดินกระจายตัวภายในสระและบริเวณพื้นที่ขอบสระ ชวลี เฌอกิจ 396
26 การลดความขุ่นของน้ำในสระโดยการใช้สารเคมีและการปลูกพืชน้ำ บุษราภรณ์ ชูทับทิม 349
27 การพัฒนาเครื่องวัดความชื้นในดินทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อจัดการดินและน้ำชลประทานในดินทรายอย่างมีประสิทธิภาพ? สมบูรณ์ มั่นความดี 331
28 การพัฒนาโปรแกรมออกแบบวัสดุกรองในงานชลประทาน ปิยดุล สุขโข 313
29 การศึกษาการคำนวณการไหลของน้ำแบบไม่คงที่ในโปรแกรม HEC-RAS และการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณการไหลของน้ำแบบไม่คงที่ในทางน้ำเปิด วชิร สามวัง 562
30 กำลังรับแรงต้านทานแนวแกนแบบไม่มีแรงดันรอบด้านของดินลูกรังผสมปูนซีเมนต์สำหรับชั้นพื้นที่ทางในงานทำถนน สดุดี วิถีพานิช 236
31 โครงการศึกษาประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองลัดโพธิ์ และแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงภายหลังการก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ ปริญญา กมลสินธุ์ 298
32 โครงการการศึกษาสร้างฝายที่ก่อสร้างโดยใช้กล่องยางบรรจุดิน ปิยดุล สุขโข 250
33 โครงการนำร่องในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองระบายน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย วิมลมาศ สตารัตน์ 235
34 โครงการปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุเพื่อแก้ไขปัญหาการรั่วซึมของคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ปิยดุล สุขโข 385
35 โครงการพัฒนาเครื่องดาดคอนกรีตแบบอัตโนมัติ สุวัฒน์ พาหุสุวัIโณ 569
36 ศึกษาผลตกค้างของธาตุอาหารหลัก (N, P, K)ในดินตะกอนและน้ำบริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน นิศานาถ ละอองพันธ์ 320
37 โครงการจัดทำแบบจำลองชลศาสตร์ของแม่น้ำท่าจีนเพื่อใช้ในการตรวจสอบและแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ 388
38 โครงการจัดทำประตูอัดน้ำกลางคลองแบบปรับปานอัตโนมัติ RADA Gate กัญญา อินทร์เกลี้ยง 353
39 โครงการจัดทำฝายที่มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำและตะกอนทราย เพื่อการส่งน้ำชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปริญญา กมลสินธุ์ 330
40 โครงการจัดทำเรือเก็บวัชพืชน้ำในคลองชลประทาน ปริญญา กมลสินธุ์ 314
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 2 จาก 14