Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
บทคัดย่อผลงานวิจัยของกรมชลประทาน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
181 การพัฒนาโปรแกรมออกแบบอัตราส่วนผสมคอนกรีต สุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ 745
182 ?การใช้หินพัมมิชเป็นสารปรับปรุงดินเพื่อการเพาะปลูก ชวลี เฌอกิจ 367
183 ลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง สุนันทา เพ็ญสุต 304
184 บิทูเมนมีผลต่อคุณสมบัติของดินทรายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จิระวัลย์ เพ็ชญไพศิษฎ์ 279
185 การเปรียบเทียบกำลังอัดของคอนกรีต เมื่อเพิ่ม Workabilityโดยการเติมน้ำและซีเมนต์ที่อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์คงที่ เศกสรรค์ ชูทับทิม1 944
186 การศึกษาหาค่าความสัมพันธ์ของ C.B.R.ที่ความหนาแน่นของดินแตกต่างกัน เฉพาะกลุ่ม “CL” ?สดุดี วิถีพานิช 632
187 การศึกษาวิเคราะห์การระบายน้ำโครงการแก้มลิง (ชั่วคราว)คลองมหาชัย-คลองสนามชัย จังหวัดสมุทรสาครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2541 ?สมกียรติ อภิพัฒน์วิศว์ 612
188 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำโครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสักระหว่างการก่อสร้าง กรกฎาคม 2538-มิถุนายน 2541 วิมลมาศ สตารัตน์ 442
189 การศึกษาทดลองแบบจำลองทางชลศาสตร์ของอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนแควน้อย กัญญา อินทร์เกลี้ยง 513
190 การปรับปรุงดินทรายโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชไร่ สมบูรณ์ มั่นความดี 382
191 การเกิดดินกระจายตัวในจังหวัดลำปางและแนวทางในการปรับปรุงดินกระจายตัว สมบูรณ์ มั่นความดี 332
192 เทคนิคการใช้ Piper Trilinear Diagramในการจำแนกคุณลักษณะทางเคมีของน้ำใต้ดิน Administrator 414
193 โครงการศึกษาหาความสัมพันธ์ของผลการทดสอบระหว่าง CALIFORNIA BEARING RATIO กับชนิดของดิน (เฉพาะกลุ่ม CL) ?อรสา วงศ์คำ 500
194 โครงการศึกษาหาความสัมพันธ์ของผลการทดสอบDIRECT SHEAR TEST และ TRIAXIAL TEST ?พีระพงษ์ กลิ่นศรีสุข 370
195 การศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราะห์ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินในเขตชลประทานในประเทศไทย จิระวัลย์ เพ็ชญไพศิษฎ์ 1159
196 การศึกษาคุณภาพน้ำแม่น้ำป่าสัก โครงการเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าสักระหว่างการก่อสร้าง (ครั้งที่ 2)(กรกฎาคม 2539-มิถุนายน 2540) วิมลมาศ สตารัตน์ 1010
197 การศึกษาคุณภาพน้ำใต้ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ทุ่งระโนด)พ.ศ. 2535-2539 ?ศรีสมร สิทธิกาญจนกุล 362
198 การศึกษาคุณภาพน้ำใต้ดิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์(พ.ศ. 2535-2538) ?วิมลมาศ สตารัตน์ 308
199 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำสระเก็บน้ำพระราม 9 พ.ศ. 2538-2540 เจียมจิตร ขวัญแก้ว 285
200 หลักการพิจารณาใช้ปูนซีเมนต์ผสมแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 สุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ 449
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 10 จาก 14