Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
บทคัดย่อผลงานวิจัยของกรมชลประทาน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
141 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของเถ้าถ่านหินในประเทศไทย เมื่อใช้เป็นวัสดุปอซโซลาน เศกสรรค์ ชูทับทิม 424
142 ในเขตพื้นที่โครงการชลประทานลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิรันดร์ สิงหสันติ 306
143 การศึกษาการใช้วัชพืชโผล่พ้นน้ำปรับปรุงคุณภาพน้ำ ?อำพร คล้ายแก้ว 270
144 การศึกษาการใช้ขี้เถ้าของโรงงานอุตสาหกรรมปูนขาวในการปรับปรุงดินกรดในเขตชลประทาน ชวลี เฌอกิจ 290
145 การศึกษาAnabaena sp. ในแหล่งน้ำเสียและการใช้สารกำจัดสาหร่ายควบคุม นิศานาถ ละอองพันธ์ 1044
146 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในคลองชลประทานที่มีวัชพืชน้ำและมีสารอินทรีย์ปนเปื้อนเพื่อเพิ่มผลผลิตหอม กระชายและข้าวโพดในเขตโครงการชลประทานนครปฐม จ.นครปฐม สมบูรณ์ มั่นความดี 250
147 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำชลประทานโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกอ้อยในดินของโครงการชลประทานบางเลน จ.นครปฐม สมบูรณ์ มั่นความดี 238
148 การปรับปรุงดินกระจายตัวด้วยเถ้าจากเตาเผาขยะของกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ก่อสร้างเขื่อนดิน บุษราภรณ์ ชูทับทิม 596
149 การใช้กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานผลิตถุงมือยางเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี ดรรชณี เฉยเพ็ชร 208
150 การควบคุมกำจัดบัวหลวงในแหล่งน้ำชลประทานด้วยสารกำจัดวัชพืช ?อำพร คล้ายแก้ว 297
151 โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้ำโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แสงดาว วงศ์ปัน 317
152 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนองค์ประกอบหลักทางเคมีของน้ำใต้ดิน ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช้ Piper Trilinear diagram วิมลมาศ สตารัตน์ 340
153 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดและอายุของคอนกรีตเจาะ สุวัฒน์ พาหุสุวัณโณ 400
154 การศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง C.B.R.แบบแช่น้ำกับแบบไม่แช่น้ำ ของดินประเภทที่มีความเชื่อมแน่น สดุดี วิถีพานิช 342
155 การศึกษาวิจัยระบบขับไล่ตะกอนทราย ปริญญา กมลสินธุ์ 256
156 การศึกษาแนวโน้มของการเกิดปรากฏการณ์สาหร่ายออ (Microcystis sp.)ในอ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด จ.นครราชสีมา สุนันทา เพ็ญสุต 372
157 การศึกษาการควบคุมวัชพืชน้ำในระบบชลประทานโดยชีววิธี สุนันทา เพ็ญสุต 296
158 การปรับปรุงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน จ.นครปฐม โดยใช้วัสดุที่เหลือจากการเพาะเห็ดเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชไร่ สมบูรณ์ มั่นความดี 638
159 การใช้ผงฝุ่นหินอ่อนจากโรงงานหินอ่อนเพื่อปรับปรุงดินกรดจัดในเขตพื้นที่ชลประทาน สมบูรณ์ มั่นความดี 292
160 การใช้เถ้าลอยซับบิทูมินัสและแอนทราไซต์ในการปรับปรุงดินกระจายตัว ดรรชณี เฉยเพ็ชร 246
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 8 จาก 14