Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
บทคัดย่อผลงานวิจัยของกรมชลประทาน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 อิทธิพลของอายุการบ่มที่มีต่อกำลังอัดของมอร์ตาร์ผสมเถ้าลอย เศกสรรค์ ชูทับทิม 358
122 ข้อมูลทางสถิติของคุณสมบัติทางกลของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงการชลประทาน เศกสรรค์ ชูทับทิม 390
123 ศึกษาการจัดการสันตะวาใบพายในคลองส่งน้ำชลประทาน อุไร เพ่งพิศ 304
124 การศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ประตูบังคับน้ำแบบพับเก็บได้ กัญญา อินทร์เกลี้ยง 264
125 การศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพน้ำในแต่ละฤดูกาลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล แสงดาว วงศ์ปัน 374
126 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของดินด้านวิทยาศาสตร์และดินด้านวิศวกรรมของดินผสมปูนขาวและดินผสมสารส้มน้ำในการแก้ไขดินกระจายตัวสำหรับงานก่อสร้างเขื่อนดิน ชวลี เฌอกิจ 345
127 การศึกษาเพื่อใช้เถ้าแกลบดำจากโรงไฟฟ้าพลังแกลบและปูนขาวในการปรับปรุงดินกระจายตัว ดรรชณี เฉยเพ็ชร 275
128 การศึกษาคุณภาพน้ำในเขตพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศรีสมร สิทธิกาญจนกุล 354
129 การศึกษาการใช้กากแร่เหล็กหลอมเหลวเป็นมวลรวมหยาบทดแทนหินย่อยในส่วนผสมคอนกรีตผสมเถ้าลอย เศกสรรค์ ชูทับทิม 267
130 การปรับปรุงดินที่มีการขยายตัวหดตัวสูงโดยใช้สารเคมี เถ้าลอยเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนน คลองส่งน้ำและเขื่อนดิน สมบูรณ์ มั่นความดี 339
131 การใช้พืชลอยน้ำปรับปรุงคุณภาพน้ำ นิศานาถ ละอองพันธ์ 2938
132 การเจริญและแพร่ระบาดของสาหร่ายหางกระรอกและสาหร่ายเส้นด้ายในพื้นที่ชลประทาน ศิริพร บุญดาว 631
133 การเกิดของดินกระจายตัวในจังหวัดกาญจนบุรีและนครสวรรค์ สมบูรณ์ มั่นความดี 303
134 แนวทางการใช้สาหร่ายเพาะเลี้ยงในการประเมินสภาพสารอาหารในน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย จ.เพชรบุรี (2544-2545) ภาสพล ธรรมตันติหิรัญ 301
135 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องอุทกวิทยาน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำใต้ดินและการรุกตัวของน้ำเค็มโครงการปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลกในช่วงขณะและหลังปรับปรุงปากแม่น้ำโก-ลก เจียมจิตร ขวัญแก้ว 3 433
136 การศึกษาประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เจียมจิตร ขวัญแก้ว 1182
137 การศึกษาชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนพืชในอ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด จังหวัดนครราชสีมา ศรีสมร สิทธิกาญจนกุล 370
138 การศึกษาคุณภาพน้ำบริเวณแม่น้ำบางปะกงภายหลังจากการก่อสร้างเขื่อน (พ.ศ. 2543-พ.ศ. 2545) เจียมจิตร ขวัญแก้ว 443
139 การประเมินคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัยโดยวิธีเคมีวิเคราะห์และสาหร่ายวิเคราะห์ เจียมจิตร ขวัญแก้ว 377
140 การใช้เถ้าแกลบดำจากโรงไฟฟ้าพลังแกลบและตะกอนดินจากกระบวนการปรับคุณภาพน้ำในการบำบัดน้ำทิ้งชุมชนของกรุงเทพมหานคร ศรีสมร สิทธิกาญจนกุล 305
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 7 จาก 14