Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
บทคัดย่อผลงานวิจัยของกรมชลประทาน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
101 การศึกษาฝายทดน้ำแบบขั้นบันได และการจัดการตะกอนในลำน้ำเชิงเขา :กรณีศึกษาลุ่มน้ำบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการวิจัยที่ 1 : การประเมินการชะล้างพังทลายของดินบริเวณลุ่มน้ำบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บุษราภรณ์ ชูทับทิม 507
102 การศึกษาฝายทดน้ำแบบขั้นบันไดและการจัดการตะกอนในลำน้ำเชิงเขากรณีศึกษาลุ่มน้ำบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปริญญา กมลสินธุ์ 431
103 การศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ฝายหนองสลีก จ.ลำพูนกรณีศึกษาการปรับปรุงอาคารสลายพลังงานด้านท้ายภายหลังการลดสันฝายและติดตั้งฝายยาง กัญญา อินทร์เกลี้ยง 293
104 การศึกษาทางชีววิทยาและการแพร่ระบาดของกกช้างในระบบชลประทาน ?สุนันทา เพ็ญสุต 280
105 การศึกษาคุณภาพน้ำก่อน หลังสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน ภาสพล ธรรมตันติหิรัญ 329
106 การใช้ขี้เถ้าแกลบร่วมกับไคลน็อพติโลไลท์แก้ไขดินทรายของโครงการชลประทานชุมพร จิระวัลย์ เพ็ชญไพศิษฎ์ 258
107 การควบคุมสาหร่ายชนิด Microcystis aeruginosa โดยใช้สารกำจัดสาหร่าย Administrator 675
108 การควบคุมผักตบชวาในแหล่งน้ำชลประทานโดยใช้แมลงร่วมกับเชื้อสาเหตุโรคพืช อุไร เพ่งพิศ 370
109 การแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นที่เกิดจากตะกอนดินเหนียวในแหล่งน้ำชลประทาน จังหวัดสระแก้ว ชวลี เฌอกิจ 9864
110 วิธีการทางคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณการไหลของน้ำแบบไม่คงที่ในทางน้ำเปิด วชิร สามวัง 648
111 ผลของสารสกัดจากธูปฤาษี (Typha sp.) และแหนเป็ดเล็ก (Lemna sp.)ต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายชั้นต่ำในพื้นที่ชลประทาน นิศานาถ ละอองพันธ์ 449
112 การศึกษาเพื่อพัฒนาวัสดุที่มีความเหมาะสมในงานก่อสร้างโดยการใช้ทรายผสมเบนโทไนท์ สุภฤกษ์ เหรียญบุบผา 233
113 การศึกษาแบบจำลองชลศาสตร์ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์โครงการปรับปรุงคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการกรณีศึกษาแนวทางการควบคุมประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ กัญญา อินทร์เกลี้ยง 409
114 การรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา(กันยายน 2546-สิงหาคม 2547) ภาสพล ธรรมตันติหิรัญ 469
115 การแพร่กระจายของดินเค็มและแนวทางในการปรับปรุงดินเค็มในเขตพื้นที่ชลประทานภาคกลาง ผจงจิตต์ ศรีสุข 294
116 การแพร่กระจายของดินกระจายตัวในพื้นที่ชลประทานในประเทศไทย สมบูรณ์ มั่นความดี 328
117 การพิจารณาออกแบบส่วนผสมคอนกรีตบดอัดที่เหมาะสมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปิยดุล สุขโข 310
118 การใช้พืชน้ำในการควบคุมการระบาดของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน อุไร เพ่งพิศ 281
119 การเกิดและองค์ประกอบทางแร่ของดินกระจายตัวบริเวณโครงการชลประทาน 6 แห่งในจังหวัดลพบุรีและการจัดการเพื่อใช้ในการก่อสร้างเขื่อนดินและคลองส่งน้ำ สมบูรณ์ มั่นความดี 305
120 การควบคุมกำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำด้วยสารกำจัดวัชพืช อำพร คล้ายแก้ว 1736
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 6 จาก 14