Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
โครงการจัดทำถังบำบัดน้ำทิ้ง (น้ำเสีย) แบบไม่ใช้ออกซิเจนสำหรับชุมชนริมคลองชลประทาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สมบูรณ์ มั่นความดี   
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.
โครงการจัดทำถังบำบัดน้ำทิ้ง (น้ำเสีย) แบบไม่ใช้ออกซิเจนสำหรับชุมชนริมคลองชลประทาน

สมบูรณ์ มั่นความดี
1 , ผจงจิตต์ ศรีสุข 2 , สุภัตรา นุชนารถ 3 และ ศรีสมร สิทธิกาญจนกุล 4

1
ปัจจุบันตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

บทคัดย่อ :
โครงการจัดทำถังบำบัดน้ำทิ้ง (น้ำเสีย)แบบไม่ใช้ออกซิเจนสำหรับชุมชนริมคลองชลประทานตั้งอยู่ที่ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แหล่งมลพิษใหญ่ที่พบว่ามีปัญหากระทบกับคุณภาพน้ำในคลองชลประทาน ได้แก่ ฟาร์มเลี้ยงสุกร โรงงานผลิตเต้าหู้และน้ำทิ้งจากชุมชน เพื่อให้เป็นต้นแบบในการจัดการคุณภาพน้ำทิ้งที่จะปล่อยลงคลองชลประทาน หรือทางน้ำที่เชื่อมต่อกับคลองชลประทานจึงใช้ถังบำบัดที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้กับฟาร์มเลี้ยงสุกรและโรงงานผลิตเต้าหู ถังบำบัดต้นแบบสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกรที่มีสารอินทรีย์จากมูลสุกรสูงมากจะใช้ถังบำบัดขนาด 22 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง ส่วนถังบำบัดต้นแบบสำหรับโรงงานผลิตเต้าหู้จะใช้ถังบำบัดขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง ลักษณะถังเป็นรูปแคปซูลวางในแนวนอน ฐานมี ขาตั้งเพื่อรองรับน้ำหนัก ด้านบนมีช่องเปิดสำหรับทำความสะอาด ถังบำบัดทำจากไฟเบอร์กลาส ผลการบำบัดน้ำทิ้งเพื่อปล่อยลงคลองชลประทานที่เป็นคลองระบายพบว่า สามารถลดค่า BOD ลงได้อย่างมีประสิทธิภา
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 14:44 น.