Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
โครงการจัดทำเรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ปริญญา กมลสินธุ์   
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.
โครงการจัดทำเรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก

ปริญญา กมลสินธุ์
1 และ กัญญา อินทร์เกลี้ยง 2

1
ปัจจุบันตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

ปัจจุบันตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทคัดย่อ :
สำนักวิจัยและพัฒนา ได้ศึกษาออกแบบจัดทำเรือเก็บผักตบชวาที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ำและทางน้ำชลประทาน สร้างปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างมาก เรือเก็บผักตบชวาต้นแบบ เป็นเรือขนาดเล็กแบบสองโป๊ะ(Catamaran) โป๊ะทำด้วยไฟเบอร์กลาส ขนาดเรือกว้าง 1.7 ม. ยาว 5.5 ม. เรือขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินขนาด 13 แรงม้าผ่านหางเสือ ที่ติดตั้งด้านท้ายเรือ บนเรือติดตั้งเครื่องเก็บผักตบชวา ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 13 แรงม้า แยกทำงานอิสระจากเครื่องยนต์ขับเรือ เครื่องเก็บผักตบชวาทำงานได้ 2 ลักษณะ คือ การดันวัชพืชเข้าหาฝั่งแล้วช้อนตักวัชพืชยกขึ้นเทลงบนฝั่ง หรือ เทลงในภาชนะเพื่อขนย้ายไปทิ้งตามจุดที่กำหนด และ การตักวัชพืชยกลอยขึ้นเหนือน้ำ ขับเรือแล่นไปเทบนฝั่ง หรือตามจุดเป้าหมายที่ต้องการนำวัชพืชไปกำจัด การทำงานของเรือใช้คนปฏิบัติงานบนเรือ 2 คน ประกอบด้วยคนขับเรือ 1 คน และคนบังคับเครื่องตักเก็บผักตบชวาอีก 1 คน เรือเก็บผักตบชวาต้นแบบ มีน้ำหนักประมาณ 470 กก. รับน้ำหนักบรรทุกประมาณ 450 กก. ความเร็วเรือสูงสุดในการปฏิบัติงานประมาณ 5 กม./ชั่วโมงความสามารถในการเก็บผักตบชวาประมาณ 3-5 ตัน/ชั่วโมง ขึ้นกับความหนาแน่นของวัชพืชที่เกิดขึ้น และระยะทางในการขนย้ายผักตบชวา สู่จุดเป้าในการขนย้ายและทำลาย อัตราการใช้น้ำมันของเครื่องยนต์ รวมทั้งเครื่องยนต์ขับเรือและเครื่องยนต์ขับเครื่องตัดเก็บวัชพืช ประมาณ 2-3 ลิตร/ชั่วโมง เรือเก็บผักตบชวาต้นแบบสามารถทำงานได้ในสภาวะความหนาแน่นของผักตบชวาน้อยถึงปานกลาง รวมถึงวัชพืชลอยน้ำอื่น ขนย้ายสะดวก เป็นชุดปฏิบัติงานเคลื่อนที่เร็ว และสามารถปฏิบัติงานได้ในคลองขนาดเล็ก ทั้งคลองดาดคอนกรีตและคลองดิน เรือที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ ทำจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น รูปร่างและการทำงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถแยกชิ้นส่วนประกอบได้ มุ่งหวังจะให้ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง และมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 14:44 น.