Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
การพัฒนาโทรมาตรวัดความเร็วกระแสน้ำในระยะไกลผ่านระบบ GPRS แบบอัตโนมัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วิชญ์ ศรีวงษา   
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.
การพัฒนาโทรมาตรวัดความเร็วกระแสน้ำในระยะไกลผ่านระบบ GPRS แบบอัตโนมัติ

วิชญ์ ศรีวงษา
1 และ บัญชา เรืองศิลป์ประเสริฐ 2

1
ปัจจุบันตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ สังกัด สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

2
ปัจจุบันตำแหน่ง วิศวกรชลประทาน ชำนาญการพิเศษ สังกัด สถาบันพัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทคัดย่อ :
การตรวจวัดความเร็วกระแสน้ำในคลองหรือลำน้ำ เพื่อหาปริมาณน้ำที่ไหลผ่านระบบคลองส่ง-ระบายน้ำ มีความสำคัญมากสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนการส่งน้ำสำหรับโครงการชลประทานหรือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจการปรับบานประตูทด-ระบายน้ำ การจัดการน้ำท่วมน้ำหลาก การจัดหาเครื่องมือตรวจวัดฯ ที่มีความสามารถตรวจวัดฯ ส่งข้อมูลและแสดงผลแบบ on-line มีราคาแพงมาก ดังนั้นจึงพัฒนาโทรมาตรตรวจวัดความเร็วกระแสน้ำแบบทุ่นลอยน้ำ ที่มีลักษณะพิเศษสามารถนำไปติดตั้งในบริเวณลำน้ำที่ต้องการตรวจวัดแบบ on-line ได้โดยสะดวก วิธีการเริ่มจากพัฒนาอุปกรณ์ภาคสนามหรือ RTU (remote terminal unit) ที่ประกอบด้วยระบบฝังตัว ARM mini2440 ที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Samsung S3C2440 ARM9, CPU 400MHz, OS WinCE,ใช้ propeller sensor สำหรับวัดความเร็วของกระแสน้ำ, ติดตั้ง SkyNav GM10.GPS moduleเพื่อแสดงตำแหน่งเครื่อง, RTU ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำที่ทำเองขนาด 1.35x2.03 เมตร, พัฒนาชุดคำสั่ง RTU ด้วย visual basic for mobile phone แสดงผลความเร็วกระแสน้ำ ตำแหน่งพิกัดของเครื่องแบบ realtime และการส่งข้อมูลการตรวจวัดฯเข้า internet host server อัตโนมัติผ่านระบบ GPRS (general packet radio services) แบบ on-line ทุก ๆ 15 นาทีพร้อมบันทึกข้อมูลใน data logger ให้ผู้ใช้งานผ่าน webpage ที่พัฒนาขึ้นเองโดยใช้ PHPในการทดสอบเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือสามารถทำงานได้แต่ต้องพัฒนาชุดคำสั่งสำหรับ RTU เพิ่มเติม และนำไปทดสอบใช้งานจริงที่คลองส่งน้ำชลประทานหรือลำน้ำธรรมชาติ ผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนานี้คือระบบโทรมาตรตรวจวัดความเร็วกระแสน้ำแบบ on-line ที่พัฒนาขึ้นเอง มีราคาไม่แพง สำหรับช่วยการจัดการน้ำชลประทานต่อไป
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 14:44 น.