Notice: Undefined variable: default_font in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/styleloader.php on line 3 Notice: Undefined variable: side_column in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 40 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 42 Notice: Undefined variable: template_width in /var/www/kmcenter/kcresearch/km/templates/18215/utils.php on line 45

องค์ความรู้จากการอบรมสัมมนา


คลังความรู้, -
นวัตกรรมสำนักวิจัยและพัฒนา
-
labyrinth weir
ฝายหยัก
radagate
RADAGATE
boat1
เรือเก็บผักตบชวาขนาดเล็ก
m_meter
เครื่องวัดความชื้นในดิน
prin_pump2
PRIN PUMP
prin_pump1
PRIN PUMP
tank
ถังบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน
weeder1
SAPRIN WEEDER
weeder2
SAPRIN WEEDER
โครงการจัดทำพัฒนา และขยายผลประตูอัดน้ำกลางคลองแบบปรับบานอัตโนมัติ RADA Gate Model II PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย กัญญา อินทร์เกลี้ยง   
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 00:00 น.
โครงการจัดทำพัฒนา และขยายผลประตูอัดน้ำกลางคลอง

แบบปรับบานอัตโนมัติ RADA Gate Model II

กัญญา อินทร์เกลี้ยง
1

1
ปัจจุบันตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

บทคัดย่อ :
สำนักวิจัยและพัฒนาได้ทำการพัฒนาต่อยอดและขยายผลประตูอัดน้ำกลางคลองแบบปรับบานอัตโนมัติ RADA Gate Model II ซึ่งบานประตูทำด้วยไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักเบา ขนย้ายง่าย ติดตั้งสะดวกรวดเร็ว และมีขนาดบานประตูเท่ากับคลองส่งน้ำ ทำให้อาคารคอนกรีตสำหรับติดตั้งบานประตูไม่ต้องบีบหน้าตัดของคลองให้เล็กลงจึงไม่เกิดคอขวดบริเวณอาคาร น้ำไหลได้สะดวกเมื่อต้องการเร่งระบายน้ำไปด้านท้ายน้ำ การศึกษานี้จึงขยายผล ประตู RADA Gate Model II ไปติดตั้งที่โครงการชลประทานตามภาคต่าง ๆ จำนวน 4 แห่ง คือ 1. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง สำนักชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม่ โดยประตู RADA Gate มีขนาด 4.5 x 1.5 x 1.2 ม. ติดตั้งที่คลองส่งน้ำ 23L กม. 7+300 2. โครงการชลประทานสกลนคร สำนักชลประทานที่ 5 จ.สกลนคร มีขนาด 2.5 x 1.0 x 1.0 ม. ติดตั้งที่คลองส่งน้ำ LMC กม. 2+700 3. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สำนักชลประทานที่ 10 จ.ลพบุรี มีขนาด 4.5 x 1.4 x 1.2 ม. ติดตั้งที่คลองส่งน้ำ MC3 กม. 20+192 และ 4. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักชลประทานที่ 14 จ.เพชรบุรี มีขนาด 4.5 x 1.5 x 1.2 ม. ติดตั้งที่คลองส่งน้ำ 1R-LMC กม. 14+200

ผลการดำเนินงานทั้ง 4 แห่ง ได้พัฒนาเพิ่มความยาวของแขนบานทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็น 1.5 เท่า และ 2.5 เท่าของความยาวแขนบาน ตามลำดับ กระเปาะด้านหน้าบานสามารถถอดแยกชิ้นได้ รวมทั้งวัสดุสำหรับถ่วงน้ำหนักให้ประตูสามารถเปิด-ปิดได้โดยอัตโนมัติ ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการก่อสร้างตอม่อรับบานแทน
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2012 เวลา 09:18 น.