ของ สพญ ตดตามAutosaved

This is a bridge
This bridge is very long

การประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำประมาณการ งานดำเนินการเองให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์

    เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้จัดการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักเกณฑ์การจัดทำประมาณการงานดำเนินการเอง และการตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการเพื่อให้เป็นไป ในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมลำปาว ชั้น 4 อาคารฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน โดยมีนายไพฑูรย์ กุลไทย เป็นประธานการประชุมและว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย สุริยวงษ์ เป็นผู้นำเสนอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรม และส่วนติดตามและประเมินผลเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นและ สรุปข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของประมาณการงานดำเนินการเองเพื่อให้เป็นไปในทิศ ทางเดียวกัน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(
KM Action Plan 2020) ลำดับที่ 4 และ 5

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

210391
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
90
75
165
165
210391