ของ สพญ ตดตามAutosaved

This is a bridge
This bridge is very long

บันทึกข้อความ

แสดง # 
ชื่อ
เรื่อง การลดการใช้กระดาษด้วย OR Code และมาตรการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชนในรูปแบบวีดีทัศน์
เรื่อง ทบทวนแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอกรมลงนาม
เรื่อง การบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำ
เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1184\2561
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน
เรื่อง แนวทางและวิธีปฎิบัติการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
เรื่อง แจ้งเวียนตัวอย่างเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกอบการจัดซื้อในกลุ่มครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้รับการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดอัตราชดเชยค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานของรัฐในการดำเนินกิจกรรม มาตการ หรือ โครงการตามที่กำหนดไว้ใน [ มาตการ ๒๘ ] พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่างๆเพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

210326
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
25
75
100
100
210326