ของ สพญ ตดตามAutosaved

This is a bridge
This bridge is very long

การใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน

          แนวทางการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

 icon 4 ico608 แนวทางการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน

คลิกเข้าเว็บไซต์ luksorn17 จัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน

 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง

PDF download button

 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

205873
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
112
97
310
2109
205873