ของ สพญ ตดตามAutosaved

This is a bridge
This bridge is very long

บันทึกข้อความ

แสดง # 
ชื่อ
การวางแผนแก้ไขปัญหาระบบป้องกันดินพังของบ่อก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนากพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
การปรับปรุงการจัดการน้ำใต้ดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ด้วยวิธีขุดระเบิด (Drill and Blast, D&B) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงให
เรื่องเผยแพร่คู่มือการอ่านค่าพิกัดทางการทหาร MGRS หมุดหลักฐาน QR Code และแอปพลิเคชั้นสำหรับค้นหาหมุดหลักฐาน
เรื่องรายงานผลดำเนินการคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพเกษตรในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ ปี พ.ศ. 2562
เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานโครงการการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้า และผู้รับจ้างส่งมอบงาน งวดที่ 7 (ผลงานความก้าวหน้าครั้งที่ 17 - 18 )
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการความรู้ รุ่นที่ 1
เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
เรื่อง ส่งคู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางการ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2
เรื่อง ขอส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ลงเว็บไซต์ สพญ.

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

215035
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
64
68
199
1042
215035