ของ สพญ ตดตามAutosaved

This is a bridge
This bridge is very long

คู่มือการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์

จัดทำโดย

กลุ่มมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  พฤษภาคม 2552

1. คู่มือการลงทะเบียนสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. คู่มือการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

3. คู่มือการลงทะเบียนผู้แทน สตง.และอื่น ๆ

4. คู่มือการลงทะเบียนผู้สนใจทั่วไป

5. คู่มือการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่พัสดุ

6. คู่มือการลงทะเบียนสำนักงานคลังเขต

7. คู่มือการลงทะเบียนสำนักงานคลังจังหวัด

8. คู่มือการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ

9. คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

10. คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าสำนักงาน

11. คู่มือการลงทะเบียนหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ

 

 

 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

210354
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
53
75
128
128
210354