ของ สพญ ตดตามAutosaved

This is a bridge
This bridge is very long

คู่มือการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(วิธีประกวดราคา)

เล่มเอกสารคู่มือการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(วิธีประกวดราคา)
มีนาคม  2553

โครงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์
(e-Government Procurement System : e-GP)

ที่มา : สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

 

 

 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

210364
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
63
75
138
138
210364