ของ สพญ ตดตามAutosaved

This is a bridge
This bridge is very long

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

 cover work

 

คู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ 

 

 

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

 

คู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการจัดทำแผนงบประมาณ 

 

แผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

(Medium Terms Expenditure Framework : MTEF)

 

คู่มือการปฏิบัติงานรายงานความก้าวหน้า (Progress Reprot)

 

รายงานความก้าวหน้า (Progress Report)

 

 คู่มือปฏิบัติงาน การตรวจสอบรายงานทางบัญชี ในระบบ GFMIS

 

การตรวจสอบรายงานทางบัญชีในระบบ GFMIS 

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

 

 คู่มือปฏิบัติงาน การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

 

การปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

ของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

 

 คู่มือปฏิบัติงาน การส่งมอบโครงการ

 

 

ารส่งมอบ - รับมอบโครงการก่อสร้างเป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work maual) การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง กรณีควบคุมงานโดยที่ปรึกษา (Full Supervision)

 

 

 

 rar file icon

luksorn20 ดาวน์โหลดคู่มือทุกเล่ม

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

215039
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
68
68
203
1046
215039