ของ สพญ ตดตามAutosaved

This is a bridge
This bridge is very long

KM TEAM 2562

KM TEAM 2562

 

 นายเสรมชย ตด

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร

ผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ทีมงานจัดการความรู้ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

06-Wiwatchai K

นายวิวัธน์ชัย  คงลำธาร 
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 
ประธานคณะทำงาน

04 wachira A

นายวชิระ  เอี่ยมละออ 
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4
รองประธานคณะทำงาน

02-rid1 master

นายวิทย์  วงษ์กมลชุณท์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 
คณะทำงาน

06 Pokkrong S

นายปกครอง  สุดใจนาค
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 
คณะทำงาน

13-somporn A

นายสมพร  อารยชาติสกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3

คณะทำงาน

06 Pokkrong S

นายปกครอง  สุดใจนาค 
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 
คณะทำงาน

10-Suttisak C

นายสุทธิศักดิ์  เชี่ยวพานิช 
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 
คณะทำงาน

blank

- 
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 
คณะทำงาน

10-Suttisak C

นายสุทธิศักดิ์  เชี่ยวพานิช 
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 
คณะทำงาน

10 Tanes S

นายธเนศ   ดิษฐปัญญา 
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 
คณะทำงาน

04-tawatchai

นายธวัชชัย  สิงห์ทอง 
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 
คณะทำงาน

04 wachira A

นายวชิระ  เอี่ยมละออ
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 
คณะทำงาน

 13 sont J

นายสนฑ์  จินดาสงวน

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13

คณะทำงาน

15 rut I  

นายรุทร์  อินนุพัฒน์ 
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม 
คณะทำงาน

16-Prudya P

นายปรัชญา  ปักษี 
ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล 
คณะทำงาน

17 Montira

นางมลทิรา  เพชรศรี 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
คณะทำงาน

20-Paitool K

นายไพฑูรย์  กุลไทย 
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


Autthapol S

นายอรรถพล  ศิริสุวรรณ  
วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนติดตามและประเมินผล 
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

22 sumarin c

นางสาวศุมาลิน  ชื่นใจ
วิศวกรโยธา ส่วนติดตามและประเมินผล 
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

215021
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
50
68
185
1028
215021