ของ สพญ ตดตามAutosaved

This is a bridge
This bridge is very long

คณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือปฏิบัติงาน

คณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือปฏิบัติงาน

 

นายวชิระ เอี่ยมละออ

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4

ประทานคณะทำงาน (Work manual)

 

 

 

นายปกครอง สุดใจนาค

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6

รองประธานคณะทำงาน

 

นายปรัชญา ปักษี

ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล

คณะทำงาน

 

นางมลทิรา เพชรศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั้วไป

คณะทำงาน

 

นายประวิทย์ เกรัมย์

หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ 3

คณะทำงาน

 

-

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและวิศวกรรมที่ 2

คณะทำงาน

 

นายไพฑูรย์ กุลไทย

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

คณะทำงานและเลขานุการ

 

นายอรรถพล ศิริสุวรรณ

วิศกรโยธาชำนาญการ ส่วนติดตามและประเมินผล

คณะทำงาน

 

นางสาวศุมาลิน ชื่นใจ

วิศกรโยธาปฎิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

อำนาจและหน้าที่

1.ให้คำปรีกษา แนะนำ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

2.กลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน (work manual) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

215041
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
70
68
205
1048
215041