ของ สพญ ตดตามAutosaved

This is a bridge
This bridge is very long

KM Team ปี 2560

KM TEAM 2560

 01-B-Chayan M

นายชยันต์  เมืองสง
ผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

คำสั่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่ 21/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) และคณะทำงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team) สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ทีมงานจัดการความรู้ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

06-Wiwatchai K

นายวิวัธน์ชัย  คงลำธาร
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5
ประธานคณะทำงาน

09-wachira

นายวชิระ  เอี่ยมละออ
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4
รองประธานคณะทำงาน

02-rid1 master

นายวิทย์  วงษ์กมลชุณท์
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1
คณะทำงาน

03-Banyong L

นายบรรยงค์  เหล่างาม
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2
คณะทำงาน

13-somporn A

นายสมพร  อารยชาติสกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3

คณะทำงาน

07-Pokkrong S

นายปกครอง  สุดใจนาค
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6
คณะทำงาน

08-MrSulachai J

นายสุรชัย  จิวะสุรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7
คณะทำงาน

05-Anothai J

นายอโนทัย  จันทร์พูล
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8
รอง
ประธานคณะทำงาน

10-Suttisak C

นายสุทธิศักดิ์  เชี่ยวพานิช
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9
คณะทำงาน

05-Wongpan W

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10
คณะทำงาน

04-tawatchai

นายธวัชชัย  สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11
คณะทำงาน

01-Teera I

นายธีระ  อิสระกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12
คณะทำงาน

 13.Son1

นายสนฑ์  จินดาสงวน

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13

คณะทำงาน

 rut  

นายรุทร์  อินนุพัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
คณะทำงาน

16-Prudya P

นายปรัชญา  ปักษี
ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล
คณะทำงาน

20-Paitool K

นายไพฑูรย์  กุลไทย
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

P Ae

นายธีระจิต  จิตรากรณ์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 Autthapol S

นางอรรถพล  ศิริสุวรรณ 
วิศวกรโยธาชำนาญการ ส่วนติดตามและประเมินผล
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

22-Malee

นางมาลี  เจริญมิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

210345
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
44
75
119
119
210345