ของ สพญ ตดตามAutosaved

This is a bridge
This bridge is very long

KM Team ปี 2557

 chayan muangsong

1. ผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

คำสั่งสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่ 75/2556 ลว.26 ธ.ค.2556 เรือง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) ทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)

2. ทีมงานจัดการความรู้ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

peamsak

นายเพิ่มศักดิ์  คิดหมาย
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 1

ที่ปรึกษาคณะทำงาน 

 

นายธีระ  อิสระกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 12

ประธานคณะทำงาน 

 

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 2

คณะทำงาน

 

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 3

คณะทำงาน

 

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 4

คณะทำงาน

  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 5
คณะทำงาน
  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 6
คณะทำงาน
  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 7
คณะทำงาน
  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 8
คณะทำงาน
  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 9
คณะทำงาน
  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 10
คณะทำงาน
  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 11
คณะทำงาน
  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 13
คณะทำงาน
  ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง 14
คณะทำงาน
 

ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม

คณะทำงาน

 

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล

คณะทำงาน 

 

หัวหน้ากลุ่มงานติดตามและประเมินผล 1
กลุ่มอำนวยการและติดตามประเมินผล

คณะทำงาน

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะทำงานและเลขานุการ

 

นายสายันต์  สุริยะวงค์
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

 

นางมลทิรา  เพชรศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

นางมาลี  เจริญมิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

210357
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
56
75
131
131
210357