ของ สพญ ตดตามAutosaved

This is a bridge
This bridge is very long

เอกสารเผยแพร่

แสดง # 
ชื่อ
การก่อสร้างกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) ในชั้นดินอ่อนชายทะเล (ของนายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน)
เรื่อง การวางแผนงานและแก้ไขปัญหาการควบคุมน้ำระหว่างการก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบอุโมงค์ส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์ พ.ศ. 2561 (ของนายยุทธนา มหานุกูล)
รายละเอียดผลการปฎิบัติงานลำดับที่ 1 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) เรื่อง การบริหารและปรับแผนงาน โครงการอ่างเก็บคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557 (ของนายพรชัย แสงอังศุมาลี)
รายละเอียดผลการปฏิบัติงานลำดับที่ 1 เรื่อง การบริหารและปรับแผนงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557 (ของนายพรชัย แสงอังศุมาลี)
เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาหินร่วงหล่นในงานก่อสร้างอุโมงค์เข้า-ออกหมายเลข 6 อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 (ของนายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร)
เรื่อง การวางแผนไขปัญหางานวางท่อส่งน้ำ ช่วง กม.19+020 ถึง กม. 19+400 (แม่น้ำบางปะกง) โครงการผันน้ำจากพื้นลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก - อ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี (กันยายน 2544 - ธันวาคม 2557) (ของนายสนฑ์ จินดาสงวน)
เรื่อง "การวางแผนและแก้ไขปัญหางานปรับปรุงตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณฝั่งขวาของหัวงานเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท" และเรื่อง "การวางแผน และแก้ไขปัญหางานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อำเภอด่างช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี" (ของนายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนาภรณ์ ผสญ.๗)
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเลื่อนตัวของลาดดิน โครงการก่อสร้างฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดน่าน (ของนายธเนศ ดิษปัญญา)
เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการผันน้ำระหว่างการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดน่าน (ของนายธเนศ ดิษปัญญา)
การวางแผนและแก้ไขปัญหางานซ่อมแซมอาคารสลายพลังงานท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) (ของนายเอกศิษฐ์ ศักดิ์ดีธนาภรณ์ ผสญ.๗)

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

210359
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
58
75
133
133
210359