ของ สพญ ตดตามAutosaved

This is a bridge
This bridge is very long

เอกสารเผยแพร่

แสดง # 
ชื่อ
การวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายและแนวทางการปรับปรุงซ่อมแซม คันคลองระบายน้ำของอาคารท่อระบายน้ำฉุกเฉิน (Auxiliary Spillway) โครงการส่งน้ำและบ้ำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ (พ.ศ. 2561) โดย นายทัตเทพ เยาวพัฒน์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
การวิเคราะห์ตรวจสอบหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการเอียงตัวของเขื่อนป้องกันตลิ่ง โครงการระบบระบายน้ำพานทอง ตำบลท่าข้าม อำเออบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2561) โดย นายทัตเทพ เยาวพัฒน์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
การเจาะสํารวจหาข้อมูลชั้นดินฐานราก อาคารสํานักงาน 11 ชั้น และ อาคารจอดรถ 9 ชั้น กรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561) โดย นายทัตเทพ เยาวพัฒน์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
เรื่อง การวางแผนงานและแก้ไขปัญหาการผันน้ำระหว่างการก่อสร้างงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนาก จังหวัดฉะเชิงเทรา (นายธรรมนูญ อินทร์นุช)
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการตอกเสาเข็มโดยใช้วิธีการเจาะนำ (Pre-bore) โครงการบรรนเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา (นายรุทร์ อินุพัฒน์)
เรื่อง งานก่อสร้างลาด (Slope) ฝั่งซ้ายด้านท้ายน้ำเขื่อนทดน้ำพญาแมน โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พิษณุโลก (ของนายจิตะพล รอดพลอย)
เรื่อง การวางแผนงานและแก้ไขปัญหาการควบคุมน้ำระหว่างการก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การบริหารและปรับแผนงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557 (ของนายพรชัย แสงอังศุมาลี)
รายละเอียดผลการปฏิบัติงานลำดับที่ 1 (ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 2) เรื่อง การบริหารและปรับแผนงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2557 (ของ นายพรชัย แสงอังศุมาลี)
การวางแผนและแก้ปัญหางานก่อสร้างสถานีสูบน้ำปลายคลองระบายใหญ่ชัยนาท – ป่าสัก 2 จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2560 (ของนายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน)

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

215005
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
34
68
169
1012
215005