This is a bridge
This bridge is very long

เอกสารการประเมินผลงานทางวิชาการ

แสดง # 
ชื่อ
เรื่อง งานก่อสร้างลาด (Slope) ฝั่งซ้ายด้านท้ายน้ำเขื่อนทดน้ำพญาแมน โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พิษณุโลก (ของนายจิตะพล รอดพลอย)
เรื่อง การวางแผนงานและแก้ไขปัญหาการควบคุมน้ำระหว่างการก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การบริหารและปรับแผนงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557 (ของนายพรชัย แสงอังศุมาลี)
รายละเอียดผลการปฏิบัติงานลำดับที่ 1 (ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 2) เรื่อง การบริหารและปรับแผนงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2557 (ของ นายพรชัย แสงอังศุมาลี)
การวางแผนและแก้ปัญหางานก่อสร้างสถานีสูบน้ำปลายคลองระบายใหญ่ชัยนาท – ป่าสัก 2 จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2560 (ของนายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน)
การก่อสร้างกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) ในชั้นดินอ่อนชายทะเล (ของนายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน)
เรื่อง การวางแผนงานและแก้ไขปัญหาการควบคุมน้ำระหว่างการก่อสร้างงานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบอุโมงค์ส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรดิตถ์ พ.ศ. 2561 (ของนายยุทธนา มหานุกูล)
รายละเอียดผลการปฎิบัติงานลำดับที่ 1 (ปรับปรุงเพิ่มเติม) เรื่อง การบริหารและปรับแผนงาน โครงการอ่างเก็บคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557 (ของนายพรชัย แสงอังศุมาลี)
รายละเอียดผลการปฏิบัติงานลำดับที่ 1 เรื่อง การบริหารและปรับแผนงาน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557 (ของนายพรชัย แสงอังศุมาลี)
เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาหินร่วงหล่นในงานก่อสร้างอุโมงค์เข้า-ออกหมายเลข 6 อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 (ของนายวงศ์พันธ์ วงศ์สมุทร)

ผู้บริหารจัดการความรู้

นายเสรมชย เซยวศรถาวร ผส.พญ 

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

 

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

150231
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
13
248
506
2302
150231