ของ สพญ ตดตามAutosaved

This is a bridge
This bridge is very long

ก่อสร้างใหญ่ ร่วมวิเคราะห์กระบวนงาน และจัดทำแผนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

news02052017

 

ก่อสร้างใหญ่ ร่วมวิเคราะห์กระบวนงาน และจัดทำแผนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) สร้างความสอดแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ของกรมชลประทาน
     เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร นายชยันต์ เมืองสง ผู้บริหารการจัดการความรู้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มอบหมายให้ นายสุรชัย   จิวะสุวัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและดำเนินการแผนปฏิบัติการจัดการความรู้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งแบ่งเป็น 6 ชุด ตามหน้าที่ความรับผิดชอบระดับฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนวิศวกรรม ส่วนติดตามและประเมินผล ฝ่ายวิศวกรรม และฝ่ายก่อสร้าง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1-13
     ในครั้งนี้ นายวีระวัฒน์ อังศุพานิช ประธานคณะทำงานจัดการความรู้ และนายไพฑูรย์ กุลไทย เลขานุการคณะทำงานจัดการความรู้สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้ชี้แจ้งแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมบรรยายแนวทาง/วิธีการศึกษาวิเคราะห์กระบวนงาน การเลือกกระบวนงานเพื่อนำมาทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) รวมทั้งอธิบายองค์ประกอบหลักและมาตรฐานของWork manual โดยมีเป้าหมายการดำเนินการพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกรมชลประทานได้เป็นอย่างมาก

 

ทางลัดเข้าสู่เว็บไซต์

ridlink nridmail nkmrid ne saraban nwaterstatus n

 

ช่องทางการติดต่อ

contactbook ncontact nfacebook n

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหาภายในเว็บไซต์

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

214913
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
10
67
77
920
214913