Logo-km-มาตรฐาน

สพญ.จัดประชุมการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการศึกษาดูงานเทคนิคการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (24 ก.ค.58)
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมจัดการองค์ความรู้
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มพูนทักษะงานด้านสารบรรณ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ (30 มิ.ย.58)
Site Visit โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ (22 พ.ค.58)
Site Visit โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (21 พ.ค.58)

กิจกรรม km

 icon 12 โครงการสัมมนาเพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะบุคลากรของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ รุ่นที่ 1 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ (23-24 ส.ค. 58)

ติดตามข่าวที่นี่

icon 12 สพญ.จัดประชุมการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ก.ค. 58)

ติดตามข่าวที่นี่

โครงการศึกษาดูงานเทคนิคการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
(24 ก.ค.58)

ติดตามข่าวที่นี่

ban ridban lsp     ban Mail  ban km    ban saraban  ban water   ban facebookban contact


เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหา

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

050995
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
57
109
503
391
50995