Logo-km-มาตรฐาน

สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ของ สพญ. ถอดความรู้ ครั้งที่ 1 - 9 ก.ค.2557
สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ของ สพญ. ถอดความรู้ ครั้งที่ 1 - 9 ก.ค.2557
โครงการเสริมสร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิต สพญ. - 10 เม.ย.2557
โครงการเสริมสร้างความผาสุกและพัฒนาคุณภาพชีวิต สพญ. - 10 เม.ย.2557
การแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ - 19 ก.ค.2557
การแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ - 19 ก.ค.2557
การประชุมคณะทำงานทีมงานจัดการความรู้ สพญ. เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 8 ม.ค.2557
ทีมงานจัดการความรู้ สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ดูงานภาคสนามสำนักงานก่อสร้าง 9 สพญ. - 19 ก.พ.2557

กิจกรรม km

15  Site Visit โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ (22 พ.ค. 58)

ติดตามข่าวที่นี่

018  Site Visit โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ (21 พ.ค. 58)

ติดตามข่าวที่นี่

เว็บ km สำนัก/กอง

ค้นหา

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

044125
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
120
119
530
239
44125

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: