นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์

ผู้บริหารจัดการความรู้
สำนักกฎหมายและที่ดิน (CKO)

เมนู


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ระบบ Login
USERNAME :
PASSWORD :


    หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม KM / การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้
      วันที่ : 2018-01-09 วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา13.00 น ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักฎหมายและที่ดิน โดยมีนายอโณทัย ศรีเจริญ ผู้อำนวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 เป็นประธานคณะจัดการความรู้และมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม