นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์

ผู้บริหารจัดการความรู้
สำนักกฎหมายและที่ดิน (CKO)

เมนู


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ระบบ Login
USERNAME :
PASSWORD :


    หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม KM / การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่4/2560
      วันที่ : 2017-09-29 การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน สามเสน โดยมี นายอโณทัย ศรีเจริญ ผู้อำนวยการส่วนจัดหาที่ดินที่ 3 เป็นประธานคณะทำงานจัดการความรู้