นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์

ผู้บริหารจัดการความรู้
สำนักกฎหมายและที่ดิน (CKO)

เมนู


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ระบบ Login
USERNAME :
PASSWORD :


    หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม KM / การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
      วันที่ : 2017-05-08 การประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๑ สำนักกฎหมายกฏหมายและที่ดิน