กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 59

title Filter      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 กิจกรรม งาน ICT Day 2016 795
22 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านระบบเครือข่าย และ Big Data Analytics 565
23 การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 477
24 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 756
25 ITIL การฝึกอบรมการสร้างบรรทัดฐานในการบริหาร IT โดย ผชช.ทส. 558
26 ประชุมแผนความเสี่ยง ปี 59 360
27 ICT COFFEE TIME มิถุนายน/2559 414
28 ประชุม ICT Day 754
29 จัดฝึกอบรมโปรแกรม ArcGIS และ QGIS ให้กับส่วนปรับปรุงและบำรุงรักษา สบอ. 524
30 โครงการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมกรมชลประทาน 346
31 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้หล้กสูตร Hard and Soft (Delphi Wokshop) ครั้งที่ 2 298
32 KM Buddy 513
33 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้หล้กสูตร Hard and Soft (Delphi Wokshop) ครั้งที่ 1 358
34 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 374
35 ICT COFFEE TIME พฤษภาคม/2559 423
36 ICT COFFEE TIME 3/2559 377
37 KMA Workshop 407
38 กิจกรรมเดินขบวนวันสงกรานต์ 314
39 ICT Songkran Day 493
40 ประชุมชลประทานโลก 345
div>