กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 59

title Filter      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 กิจกรรม งาน ICT Day 2016 832
22 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านระบบเครือข่าย และ Big Data Analytics 587
23 การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 504
24 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 783
25 ITIL การฝึกอบรมการสร้างบรรทัดฐานในการบริหาร IT โดย ผชช.ทส. 581
26 ประชุมแผนความเสี่ยง ปี 59 382
27 ICT COFFEE TIME มิถุนายน/2559 439
28 ประชุม ICT Day 776
29 จัดฝึกอบรมโปรแกรม ArcGIS และ QGIS ให้กับส่วนปรับปรุงและบำรุงรักษา สบอ. 550
30 โครงการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมกรมชลประทาน 363
31 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้หล้กสูตร Hard and Soft (Delphi Wokshop) ครั้งที่ 2 321
32 KM Buddy 532
33 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้หล้กสูตร Hard and Soft (Delphi Wokshop) ครั้งที่ 1 380
34 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 393
35 ICT COFFEE TIME พฤษภาคม/2559 444
36 ICT COFFEE TIME 3/2559 400
37 KMA Workshop 430
38 กิจกรรมเดินขบวนวันสงกรานต์ 335
39 ICT Songkran Day 512
40 ประชุมชลประทานโลก 363
div>