กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 59

title Filter      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ตามเกณฑ์ KMA 2016 305
2 [KM2017] CKO อำนวยความสะดวกการบริการประชาชนที่ท้องสนามหลวง 714
3 [KM2017] ศทส. ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 344
4 กิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินการประจำปี 2559 465
5 จัดกิจกรรมถอดความรู้ผู้เกษียณ ประจำปี 2559 408
6 WMSC on Mobile 487
7 แบบสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดทำแผนแม่บท ICT กรมชลประทาน 549
8 ICT COFFEE TIME กันยายน/2559 287
9 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 361
10 โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS) 606
11 โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS) 424
12 โครงการถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเครื่องมือจัดการความรู้ พี่สอนน้อง(Coaching) /2559 508
13 หลักสูตร เทคนิคการถ่ายทอดสดวีดีโอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VDO Streaming) ประจำปี 2559 552
14 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(SYNTHESIZER) ประจำปี 2559 853
15 กรมชลประทานได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 813
16 จัดฝึกอบรมโปรแกรม ArcGIS ให้กับ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 389
17 กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ 782
18 สัมมนาถ่ายทอดความรู้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN 418
19 วิชาการสัญจร 399
20 กิจกรรม 84 พรรษามหาราชินี 359
div>