กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 59

title Filter      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ตามเกณฑ์ KMA 2016 330
2 [KM2017] CKO อำนวยความสะดวกการบริการประชาชนที่ท้องสนามหลวง 733
3 [KM2017] ศทส. ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 357
4 กิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินการประจำปี 2559 492
5 จัดกิจกรรมถอดความรู้ผู้เกษียณ ประจำปี 2559 425
6 WMSC on Mobile 530
7 แบบสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดทำแผนแม่บท ICT กรมชลประทาน 577
8 ICT COFFEE TIME กันยายน/2559 314
9 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 378
10 โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS) 665
11 โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS) 452
12 โครงการถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเครื่องมือจัดการความรู้ พี่สอนน้อง(Coaching) /2559 548
13 หลักสูตร เทคนิคการถ่ายทอดสดวีดีโอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VDO Streaming) ประจำปี 2559 575
14 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(SYNTHESIZER) ประจำปี 2559 896
15 กรมชลประทานได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 852
16 จัดฝึกอบรมโปรแกรม ArcGIS ให้กับ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 411
17 กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ 826
18 สัมมนาถ่ายทอดความรู้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN 452
19 วิชาการสัญจร 418
20 กิจกรรม 84 พรรษามหาราชินี 377
div>