กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 59

title Filter      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ตามเกณฑ์ KMA 2016 349
2 [KM2017] CKO อำนวยความสะดวกการบริการประชาชนที่ท้องสนามหลวง 758
3 [KM2017] ศทส. ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 374
4 กิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินการประจำปี 2559 530
5 จัดกิจกรรมถอดความรู้ผู้เกษียณ ประจำปี 2559 448
6 WMSC on Mobile 574
7 แบบสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดทำแผนแม่บท ICT กรมชลประทาน 608
8 ICT COFFEE TIME กันยายน/2559 338
9 ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 394
10 โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (QGIS) 708
11 โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS) 468
12 โครงการถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเครื่องมือจัดการความรู้ พี่สอนน้อง(Coaching) /2559 574
13 หลักสูตร เทคนิคการถ่ายทอดสดวีดีโอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VDO Streaming) ประจำปี 2559 595
14 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(SYNTHESIZER) ประจำปี 2559 960
15 กรมชลประทานได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 888
16 จัดฝึกอบรมโปรแกรม ArcGIS ให้กับ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 424
17 กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ 863
18 สัมมนาถ่ายทอดความรู้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN 467
19 วิชาการสัญจร 437
20 กิจกรรม 84 พรรษามหาราชินี 394
div>