สรุปบทเรียนตามกิจกรรมของหน่วยงาน

title Filter      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปบทเรียนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี59 ไขแสง วิภาโตทัย 522
2 สรุปบทเรียนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี57 ผู้ดูแลระบบ 703
3 การสรุปบทเรียน(AAR) ด้านการจัดการความรู้ 2014 ผู้ดูแลระบบ 1151
4 สรุปบทเรียนการจัดกิจกรรม KM DAY 2013 ผู้ดูแลระบบ 1143
5 สรุปบทเรียนโครงการ ICT Day'2012 ผู้ดูแลระบบ 1545
6 สรุปบทเรียนตามตัวชี้วัดศูนย์สารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไขแสง วิภาโตทัย 1848
7 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ปี 54 ไขแสง วิภาโตทัย 3648
8 สรุปบทเรียนโครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla ชุติมาศ น่วมอินทร์ 2879
div>