ท่านได้ความรู้จากคลังความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีฯ มากน้อยเพียงใด

ท่านได้ความรู้จากคลังความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีฯ มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
61 50.4%
มาก
32 26.4%
ปานกลาง
15 12.4%
น้อยที่สุด
11 9.1%
น้อย
2 1.7%
จำนวนผู้ลงคะแนน: 121
ลงคะแนนครั้งแรก: วันอังคารที่ 01 มกราคม 2002 เวลา 09:39
ลงคะแนนครั้งล่าสุด: วันอังคารที่ 14 เมษายน 2020 เวลา 01:06
div>