ร่วมกิจกรรม KM กรม ปี 54

title Filter      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างแรมจูงใจด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2554 1220
2 ร่วมส่งนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด ปี 2011 1376
3 ร่วมโครงการสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ประจำปี 2554 1276
4 ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของกรมชลประทาน 1162
5 ร่วมดูงาน Best Practise โคราช 1230
6 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์คลังความรู้ด้วย Joomla รุ่นที่ 1 1312
7 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับบุคลากร 2177
8 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรมืออาชีพ 1132
9 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้จากการเล่าเรื่อง Story Telling 2015
div>