ร่วมกิจกรรม KM กรม ปี 54

title Filter      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างแรมจูงใจด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2554 1236
2 ร่วมส่งนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด ปี 2011 1390
3 ร่วมโครงการสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ ประจำปี 2554 1288
4 ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของกรมชลประทาน 1173
5 ร่วมดูงาน Best Practise โคราช 1242
6 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์คลังความรู้ด้วย Joomla รุ่นที่ 1 1321
7 โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจสำหรับบุคลากร 2191
8 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรมืออาชีพ 1148
9 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้จากการเล่าเรื่อง Story Telling 2031
div>