จัดกิจกรรมถอดความรู้ผู้เกษียณ ประจำปี 2559

  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมสรุปบทเรียน ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ณ โรงแรม ดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

early3

early6

early5

early1

div>