โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS)

  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการบริหารจัดการน้ำ (โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-ไต้หวัน) โปรแกรม ArcGis ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์(405) ชั้น 4 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
ThaiTaiwan_ArcGIS2

ThaiTaiwan_ArcGIS1

gis_290859_3191

gis_290859_6728
div>