โครงการถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยเครื่องมือจัดการความรู้ พี่สอนน้อง(Coaching) /2559

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะจัดกิจกรรมโครงการ ICT Day 2016 ซึ่งต้องมีการจัดทำสิ่งพิมพ์จำนวนมาก จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาสื่อสารสิ่งพิมพ์ขึ้น ในวันที่ 28มิ.ย.2559 ระหว่างเวลา 9.30 - 16.00 น. ณ ห้อง อบรม 405

Powerpoint

 

P1000000

P1000001

S__11042851

S__11042853

20160628_150321

 

20160628_150319

 

 

div>