หลักสูตร เทคนิคการถ่ายทอดสดวีดีโอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VDO Streaming) ประจำปี 2559

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการถ่ายทอดวีดีโอผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VDO Streaming) ประจำปี 2559

 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านเทคนิควิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ สามารถถ่ายทอดสดวีดิโอผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (VDO Streaming) ได้ด้วยตัวเองและนำความรู้ที่อบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป วันที่ 29 มิถุนายน 2559 ห้องอบรม 405 ชั้น 4 ตึกศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน  กรมชลประทานสามเสน

 

20160629_090447

20160629_090521

20160629_090511

20160629_090743

div>