กรมชลประทานได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4

 

KM_Award_2559

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ (PMQA) และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2559 ทั้งนี้ กรมชลประทานได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรการและการจัดการความรู้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนยีและสารสนเทศและการสื่อสาร ขึ้นรับรางวัล ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร จากนั้นคณะได้นำรางวัล ส่งมอบให้กับ นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน

KM_Award_2559_3KM_Award_2559_2

 

KM_Award_2559_5KM_Award_2559_6

div>