ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย(ปี 2015)

ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบเน็ตเวิร์ค รวมทั้งเฝ้าระวังติดตามคุณภาพการใช้งานระบบเครือข่ายของกรมชลประทาน

sr1

sr2

sr3

sr4

sr5

div>