แผนการจัดการความรู้

 

แผนการจัดการความรู้ 2558
แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
แผนการปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้

แผนการจัดการความรู้ 2557 (13 ม.ค. 57)

แผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2557

สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจจากผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 56

แผนการจัดการความรู้ 2556 (28ก.พ.56)

แผนการจัดการความรู้ 2555 (29 พ.ค.55)

ผลสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจปี 54แผนการจัดการความรู้ 2554


ผลสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ปี53แผนการจัดการความรู้ 2553แผนการจัดการความรู้ 2552แผนการจัดการความรู้ 2551
div>