คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2561

 

ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และคำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คู่มือการสำรองกู้คืนระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน
คู่มือการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ระบบสารสนเทศ การติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คู่มือการบำรุงรักษาเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศ การติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
คู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ กรมชลประทาน
คู่มือมาตรฐานการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านสารสนเทศ
คู่มือมาตรฐานการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
คู่มือการให้บริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
คู่มือการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม
คู่มือการขยายข่ายและนำเข้าระบบวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม
คู่มือการบำรุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพท์ กรมชลประทาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
คู่มือการรับ-ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการประเมินผลการทดลองข้าราชการบรรจุใหม่
คู่มือการขอมี ขอใช้ และการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือของทางราชการ
คู่มือการจำหน่ายครุภัณฑ์

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2560

ฝ่ายบริหารทั่วไป
คู่มือการรับนักศึกษาฝึกงาน

คู่มือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) และรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา

คู่มือการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์พื้นฐานของทางราชการ
คู่มือการรับมอบและควบคุมพัสดุ
คู่มือการให้รหัสครุภัณฑ์และจัดทำหลักฐานทะเบียนคุมในฐานะของหน่วยงานผู้ควบคุมครุภัณฑ์

ส่วนยุทธศาสตร์และมาตรฐานเทคโนโลยี
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมชลประทาน
คู่มือการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คู่มือการปฏิบัติงานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือระบบสารสนเทศการติดตั้งซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ส่วนระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ
คู่มือการพัฒนาเว็บไซด้วย CMS
คู่มือการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
คู่มือการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ส่วนสื่อสารโทรคมนาคม
คู่มือการออกแบบระบบไฟฟ้าสื่อสาร
คู่มือการให้บริการระบบ VDO Conference
คู่มือการติดตั้ง ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ระบบเครื่องขยายเสียง

 

 


ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

แบบสอบถาม

ท่านได้ความรู้จากคลังความรู้ของศูนย์เทคโนโลยีฯ มากน้อยเพียงใด
 

ผู้ออนไลน์

ออนไลน์ขณะนี้:
  • ไม่มีสมาชิกออนไลน์
  • 7 ผู้เยี่ยมชมทั่วไป

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้134
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้337
mod_vvisit_counterเดือนนี้1199
mod_vvisit_counterทั้งหมด985082

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2552
div>