เรื่อง          : Refreshing แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมงานเครือข่าย KM สบอ. ปี พ.ศ. 2558
      วัน เวลา    : 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
      สถานที่     : ห้องประชุม 300 ชั้น 3 ตึกศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
   
   
     วันนี้ (25 กันยายน 2558) เวลา 09.00-16.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สบอ.ได้จัดประชุมกิจกรรม Refreshing เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีมงานเครือข่าย KM สบอ. โดยมี นายชัชชม ชมประดิษฐ์ (ผจน.บอ.) เป็นประธานการประชุม จัดประชุม ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 ตึกศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา