เรื่อง          : ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 10/2558
      วัน เวลา    : 22 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
      สถานที่     : ห้องประชุม 300 ชั้น 3 ตึกศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
   
   


     วันนี้ (22 กันยายน 2558) เวลา 09.00-16.00 น. ทีมงานจัดการความรู้ สบอ.ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่10/2558 โดยมี
นายชัชชม ชมประดิษฐ์ (ผจน.บอ.) เป็นประธานการประชุม จัดประชุม ณ ห้องประชุม 300 ชั้น 3 ตึกศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา