เรื่อง          : KM DAY 2014
      วัน เวลา    : 11 - 12 กันยายน 2557
      สถานที่      : โรงแรมริชมอนด์
   
   
          วันนี้ 11 กันยายน 2557 คณะ KM TEAM สบอ. ร่วมกิจกรรม KM DAY 2014 โดยมีนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เป็นประธานเปิด ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โดยทาง สบอ. & สบก. & สรธ. นำเสนอองค์ความรู้ประจำปี 2557 และกิจกรรม KM Buddy ที่ดำเนินการร่วมกันในปีนี้ และแผนกิจกรรมมในปี 2015 โดยได้รับการ Comment จากทาง สชป.17.และคณะกรรมการ
   
   
   
   
   
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา