เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 4/2557
      วัน เวลา    : 21 กุมภาพันธ์ 2557
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
     เช้าวันนี้ (21 ก.พ.57) เวลา 9.30 น. นายจรูญ พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมประชุมการดำเนินกิกรรมต่างๆของสำนักฯ โดยพร้อมเพียง
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา