เรื่อง          : การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
      วัน เวลา    : 23 กันยายน 2557
      สถานที่      : ห้องฉายภาพยนตร์ กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     วันนี้ (23 ก.ย..57) เวลา 9.30 น. นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ประธานจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา เป็นประธานเปิด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 องค์ความรู้ โดยมี Buddy สบก. และ สรธ. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นด้วย ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารวิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา