เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 16/2557
      วัน เวลา    : 27 สิงหาคม 2557
      สถานที่      : ห้องประชุมกลุ่มงานพัฒนาบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
     วันนี้ (22 ส.ค.57) เวลา 9.30 น. นายธีรพล  ตั๊งสมบุญ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ (เป็นประธาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการหารือการดำเนินกิจกรรม KM และประเมินตนเองตามแบบ KMA 2014
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา