เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 12/2557
      วัน เวลา    : 20 มิถุนายน 2557
      สถานที่      : ห้องประชุมกรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
   
     วันนี้ (20 มิ.ย.57) เวลา 9.30 น. นายชัชชม  ชมประดิษฐ์ ประธาน KM Team พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ของสำนักฯ และร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆในส่วนของกิจกรรม KM ต่างๆ
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา