เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 8/2557
      วัน เวลา    : 2 พฤษภาคม 2557
      สถานที่      : ห้องประชุมกรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
     เช้าวันนี้ (2 พ.ค.57) เวลา 9.30 น. นายทองเปลว  กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (CKO) (เป็นประธาน) นายชัชชม  ชมประดิษฐ์ ประธาน KM Team พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ของสำนักฯ
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา