เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 1/2557
      วัน เวลา    : 6 มกราคม 2557
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   
      เช้าวันนี้ (6 ม.ค.57) เวลา 9.30 น. นายทองเปลว  กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา (CKO) (เป็นประธาน) 
นายจรูญ พจน์สุนทร ที่ปรึกษาสำนักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักฯ เข้าร่วมประชุมติดตามเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนการจัดการความรู้ ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2557 (KM DAY) พร้อมกันนี้ทางสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 5 (แม่กลองใหญ่) นำข้าวจากแปลงทดลองมามอบให้กับคณะ KM Team ด้วย
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา