เรื่อง          : ประชุม KM Team Work ครั้งที่ 21/2556
      วัน เวลา    : 11 พฤศจิกายน 2556
      สถานที่      : ห้องการจัดการความรู้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน สามเสน
   
   
   
   เช้าวันนี้ (11 พ.ย.56) เวลา 9.30 น. นายชัชชม  ชมประดิษฐ์ เป็นประธาน KM พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะทำงาน KM Team สำนักฯ เข้าร่วมรับฟังหารือเกี่ยวกับ องค์ความรู้ของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาและรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินการปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า
   
 
                                           พัฒนาโดย เจ้าหน้าที่สารสนเทศ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา